Endre Balazs

Lege

Spesialist i allmennmedisin og indremedisin

Sam Rahmanpour

Lege

Ute i spesialisering. Dr. Patricia Salcedo er vikar.

Inge Marshall Trangsrud

Lege

Spesialist i allmennmedisin
Offentlig godkjent flylege klasse 2 og
sjømannslege

Tehua Michael Xu

Lege

Spesialist i allmennmedisin
Offentlig godkjent sjømannslege og petroleumslege

Abu Bakar Din

Vikarlege for dr. Strand

Patricia Salcedo

Vikarlege

Anita Amundsen Flensborg

Autorisert helsesekretær

Tine Johnsen Kverneng

Autorisert helsesekretær

Thamar Kok Evensen

Medisinsk sekretær

Melihat Bajrami Hamze

Autorisert helsesekretær

Laura Ukella

Autorisert helsesekretær

Liv Rannveig Tørstad

Autorisert helsesekretær

Haben Michael Sereke

Bioingeniør-student