Telefonkonsultasjon med legen genererer en takst for E-Konsultasjon 160 kr hos lege uten spesialisering, 212 kr hos lege med spesialisering

Det kan komme andre takster på kveld da de genererer andre takster en dag.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

INFLUENSAVAKSINERING 2023

PRIS: Kr 350,-

Vi har IKKE covidvaksiner, det er det fortsatt kommunen som står for!

Vi starter opp med influensavaksinering etter høstferien.

Det er satt opp 4 ettermiddager (Kl 16:00-19:30) til vaksinering:

onsdag 18.10.

torsdag 19.10.

onsdag 25.10. 

torsdag 26.10.

Send gjerne en e-kontakt i HelseNorge med ønsket tidspunkt, eller ring oss for å bestille time!

De som allerede har legetime, kan få vaksinen inne hos legen.

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.